Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

okarína – význam cudzieho slova

ľudový dychový nástroj vajcovitého tvaru z pálenej hliny