Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oktán – význam cudzieho slova

nasýtený uhľovodík s ôsmimi atómami uhlíka