Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oktáv - význam cudzieho slova

osemdenné slávenie sviatkov; ôsmy deň po sviatkoch; formát papiera alebo knihy s rozmerom polovice kvartu