Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oktáva – význam cudzieho slova

interval ôsmich tónov; ôsmy tón od základného; ôsma trieda osemročného gymnázia; osemveršový básnický útvar, stancia