Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oktrojovať – význam cudzieho slova

vnucovať, vnútiť, prikázať, nariadiť