Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

okulár - význam cudzieho slova

spojná optická sústava na pozorovanie obrazu vytvoreného objektívom