Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

okulár – význam cudzieho slova

spojná optická sústava na pozorovanie obrazu vytvoreného objektívom