Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

okupácia – význam cudzieho slova

privlastnenie; násilné vojenské obsadenie cudzieho štátneho územia s úmyslom trvalého zabratia