Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

olefín – význam cudzieho slova

nenasýtený uhľovodík s jednou dvojitou väzbou medzi atómami uhlíka v otvorenom reťazci, alkén