Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oligémia – význam cudzieho slova

znížené množstvo krvi v tele, málokrvnosť