Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oligocén - význam cudzieho slova

najmladšie oddelenie starších treťohôr, paleogénu