Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oligofágia – význam cudzieho slova

výživa živočíchov len určitými druhmi potravy