Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oligofrénia - význam cudzieho slova

slabomyseľnosť, mentálna retardácia