Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oligofrénia – význam cudzieho slova

slabomyseľnosť, mentálna retardácia