Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

olympiáda - význam cudzieho slova

olympijské hry, vrcholná medzinárodná športová súťaž konaná každý štvrtý rok; vrcholná súťaž vôbec