Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ombrofóbia - význam cudzieho slova

neprispôsobenie sa vlhkému prostrediu s nedostatkom svetla