Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

onánia – význam cudzieho slova

onania

pohlavné sebaukájanie, masturbácia

onánia

masturbácia, sebaukájanie. Manuálna alebo iná erotická stimulácia pohlavných orgánov s dosiahnutím orgazmu. Jeden zo spôsobov sexuálneho uspokojovania u oboch pohlaví.