Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

onerózny – význam cudzieho slova

obtiažny, náročný, ťažký, obťažkaný povinnosťami