Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oniománia – význam cudzieho slova

chorobná túžba nakupovať