Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oniománia - význam cudzieho slova

chorobná túžba nakupovať