Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

onkogenéza – význam cudzieho slova

vývoj zhubného nádoru