Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

onkogenéza - význam cudzieho slova

vývoj zhubného nádoru