Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

onkológ – význam cudzieho slova

odborník v onkológii