Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

onomatolália – význam cudzieho slova

chorobné opakovanie rovnakých slov