Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

onomatománia – význam cudzieho slova

chorobný strach z vyslovenia určitého slova alebo čísla