Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

onomaziológia - význam cudzieho slova

náuka o pomenovaní vecí, javov, vzťahov slovami