Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

onomaziológia – význam cudzieho slova

náuka o pomenovaní vecí, javov, vzťahov slovami