Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ontogénia – význam cudzieho slova

náuka o vzniku zárodku a jeho vývoji od oplodnenia vajíčka po dosiahnutie pohlavnej zrelosti