Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ontogenéza – význam cudzieho slova

celý vývoj rastliny alebo živočícha od zárodku až po zánik; vývojové štádiá psychiky človeka