Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ontológia – význam cudzieho slova

idealistické učenie o javoch oddeľujúcich proces poznania a skutočnosť; pokus dokázať existenciu boha z jeho pojmu, metafyzika