Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oológia – význam cudzieho slova

náuka o vajciach ako spôsobe rozmnožovania