Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

operácia – význam cudzieho slova

chirurgický zákrok; ucelená časť výrobného procesu; vojnová činnosť vyššej vojenskej jednotky