Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

operátor - význam cudzieho slova

v matematike znak predpisujúci určitú výpočtovú operáciu; pracovník obsluhujúci počítač