Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

operatér – význam cudzieho slova

lekár vykonávajúci operáciu; obsluha vysielačky, filmovacieho, premietacieho a pod. prístroja