Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

operatívny – význam cudzieho slova

pohotový, pôsobivý, výkonný, účinný, pružne prevádzaný