Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

opiát - význam cudzieho slova

liečivo - droga - z omamných látok