Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

optatív – význam cudzieho slova

slovesný spôsob vyjadrujúci prianie