Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

optický - význam cudzieho slova

týkajúci sa optiky; svetelný