Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

optický – význam cudzieho slova

týkajúci sa optiky; svetelný