Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

optimálny – význam cudzieho slova

najlepší, najvyhovujúcejší, spájajúci najlepšie znaky a vlastnosti