Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

optimalizácia - význam cudzieho slova

proces výberu najlepšieho variantu z množstva možných javov