Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

optimalizácia – význam cudzieho slova

proces výberu najlepšieho variantu z množstva možných javov