Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

orákulský – význam cudzieho slova

záhadný, nejasný