Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

orákulský - význam cudzieho slova

záhadný, nejasný