Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

orátor – význam cudzieho slova

rečník; zástupca panovníka u vlády cudzej krajiny