Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oratórium - význam cudzieho slova

rozsiahla orchestrálna a zborová skladba náboženského obsahu; oddelená modlitebňa v kostole, napr. pre panovníka