Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

orbitál – význam cudzieho slova

v kvantovej teórii vlnová funkcia jedného elektrónu; oblasť najpravdepodobnejšieho výskytu elektrónu