Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

orogén – význam cudzieho slova

pásmo zemskej kôry silne deformované horotvornými pohybmi do pásmových pohorí