Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

orogenéza - význam cudzieho slova

ondogénna deformácia zemskej kôry, vedúca k vyzdvihnutiu pohorí; horotvorné procesy