Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

orogenetický, orogénny - význam cudzieho slova

horotvorný