Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

orológia – význam cudzieho slova

náuka o horstvách