Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ortodoxný - význam cudzieho slova

pravoverný, prísne dodržiavajúci cirkevnú alebo inú doktrínu; pravoslávny