Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ortogenéza – význam cudzieho slova

vývoj trvalo ovplyvňovaný okolitým prostredím; priamy vývoj, ktorý nie je určovaný prírodným výberom