Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

osárium – význam cudzieho slova

kostnica; skrinka na telesné pozostatky