Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oscilácia - význam cudzieho slova

kmitanie, chvenie, pohyb telesa; pravidelné striedanie biochemických a fyziologických funkcií organizmu