Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

oscilátor - význam cudzieho slova

zdroj kmitov; prístroj na ich výrobu