Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

osifikovať – význam cudzieho slova

premieňať sa na kosť