Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

osmotrofný organizmus – význam cudzieho slova

prijíma povrchom tela roztoky potravy a výživy